Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Jan Kříženecký začal profesionálně fotografovat

Jan Kříženecký, pracující ve funkci výpomocného technika městského stavebního úřadu, začal provádět fotodokumentaci pro pražský magistrát (dokumentace památek, průběhu staveb, zařízení v péči obce).