Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Výroba světlocitlivých materiálů pro kopírování výkresů a plánů

Karel Král v Praze Nuslích (Ctiradova čp.508/1) získal živnostenské povolení k výrobě světlocitlivých materiálů pro kopírování výkresů a plánů. Firma, spadající živnostensky pod Společenstvo fotografů v obvodu pražské živnostenské komory, patří k průkopníkům českého fotochemického průmyslu.