Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Ustaven Zemský svaz českých fotografů

25. listopadu - v Praze byl ustaven Zemský svaz českých fotografů v Království českém, hájící zájmy fotografické živnosti a fotografů živnostníků.