Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Jaroslav Petrák získal trvalé zaměstnání u OŽK

1. ledna - fotoamatér Jaroslav Petrák, označovaný za prvního významného teoretika české fotografie, pracující v Technologickém Průmyslovém muzeu Obchodní a živnostenské komory (OŽK), vstoupil do penzijního vztahu s OŽK, kde pracoval od 1. května 1900. Jako „vrchní oficiál technologického musea“, zaměřeného na osvětovou činnost v duchu „zvelebování živností“ . Petrák pořádal četné přednášky, o fotografii přednášel také v amatérských kruzích.

- J. Petrák: Noční snímek z Václavského náměstí v Praze, kolem 1908