Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejrozsáhlejší česká příručka o fotografii

Rudolf Špillar a Jan Špriňar, fotoamatéři, vydali v Praze Kompendium praktické fotografie (2. vyd. 1912), nejrozsáhlejší českou příručku o fotografii éry Rakouska-Uherska (230 stran).