Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Viktor Meisner II. u Jana Langhanse

Leden - v závodě Jana Langhanse se začal učit fotografii Viktor Meisner II. (1883-1950), manžel druhorozené Langhansovy dcery Marie. Po svém zaučení trvajícím do 1. ledna 1911 získal v podniku klíčové postavení (které se završilo oficiálním vedením firmy po 1. dubnu 1919, kdy se Jan Langhans úředně vzdal fotografického podnikání). Fotografický závod Jana Langhanse patřil vedle sítě ateliérů Carl Pietznera k největším fotografickým podnikům v českých zemích.