Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Jakub Husník psal o zkušenostech s autochromem

Jakub Husník napsal do časopisu Fotografické společnosti ve Vídni Photographische Correspondenz o svých zkušenostech s autochromem (Meine Erfahrungen mit Autochromplatten ). Významný badatel v oblasti reprodukčních technik, zejména barevných, se tak zařadil k prvním tvůrcům autochromu v Čechách.

- J. Tomáš: Jakub Husník, kolem 1895, kabinetka