Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Prodej Fotochemigrafického závodu

Duben - existeční tíseň donutila Františka Krátkého k prodeji svého Fotochemigrafického závodu v Kolíně čp. 159 pro firmu Alois Hanuš, Josef Rellich a Bohumil Skoch (roku 1914 Rellich převzal firmu sám).