Historické fotografie převážně z doby do roku 1918 z mnoha zemí a různých žánrů. Většina pochází z originálů Sbírky Scheufler, která má na 30 000 snímků a postupně se digitalizuje. Data nebo digitální tisky možno objednat e-mailem.

Snímky v elektronické podobě poskytujeme pouze firemním klientům a institucím na základě objednávky s fakturačními údaji, u větších souborů - a pokud nejde o jednorázové užití - na základě licenční smlouvy. 

Při poptávce fotografií uveďte prosím následující údaje: předpokládanou velikost snímků v tisku (buď jako formát A4, A3, atd. nebo velikost delší strany v centimetrech), rozlišení (počet obrazových bodů na palec - dpi), pro jaký účel hodláte snímek/-ky užít (kalendář, výstava, výzdoba interiéru, otištění v knize, časopise, ...), termín dodání. Urychlíte tím vyřízení vaší objednávky.

Snímky zdarma neposkytujeme ani pro tzv. nekomerční účely. Děkujeme za pochopení.

Bezděz v éře monarchie

Na svou dobu nedobytný Bezděz býval královskou pevností  uprostřed držav mocných šlechtických rodů. Zdá se, že po Karlštejnu nejvíce přitahoval pozornost fotografů.

Hrad na  zdaleka viditelném  kopci byl založen mezi lety 1264 - 1278.  Po tragické smrti svého zakladatele  Přemysla Otakara II.  sloužil  jako vězení jeho osmiletého  syna Václava. V rozporu s původním záměrem byl královský hrad po smrti Václava II. zastaven a zpět do královského držení jej získal až Karel IV., který rád na Bezdězu pobýval. Pukrabím byl tehdy Oldřich  Tista z Libštejna, který se zasloužil o založení Velkého rybníka, dnešního Máchova jezera.
V dalších staletích měl Bezděz dramatické osudy. Posledními řádnými pány Bezdězu byli montserratsští  benediktini.  Roku 1666 přenesli na Bezděz  kopii  Madony Montserratské, která se pak stala cílem mnoha poutí.  Roku 1778 Bezděz poškodili Prusové a sedm let nato byl klášter zrušen Josefem II. Někdejší slavný hrad se rychle měnil ve zříceninu, čemuž napomáhali  lidé z okolních vesnic,  rozebírající si kámen i dřevo. Na rozpadu hradu se podíleli také  hledači klášterních pokladů. Pověst o hradních pokladech byla inspirací pro Elišku Krásnohorskou a Bedřicha Smetanu pro operu Tajemství. Kouzlo hradu mocně okouzlilo už   Karla Hynka Máchu, jehož básnický odkaz spojený s Bezdězem a jeho okolím je nesmrtelný. Také tradice poutního místa se dlouho udržovala.

Probuzený romantický zájem vyvolal aktivity v opravách hradu, který se do dnešních dnů zachoval v podstatě ve své původní podobě, jak ji vytvořila cistercko-burgundská stavební huť. Pohledy fotografů často zachytili  vedle samotného  Bezdězu  i protější  vrch zvaný Malý Bezděz, na kterém kdysi bývalo  samostatné předsunuté opevnění.  Bezděz fotografovali všichni  významnější čeští fotografové krajin  19. století i mnozí fotoamatéři.


Originály všech snímků pocházejí  ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv jejich užití včetně stažení musí mít souhlas majitele sbírky a odkaz na www.scheufler.cz.

W. F. Jantsch: Bezděz, kolem 1872, vizitka W. F. Jantsch: Bezděz, kolem 1872, vizitka - Možná nejstarší fotografické vyobrazení Bezdězu.

Náměty abecedně