Historické fotografie převážně z doby do roku 1918 z mnoha zemí a různých žánrů. Většina pochází z originálů Sbírky Scheufler, která má na 30 000 snímků a postupně se digitalizuje. Data nebo digitální tisky možno objednat e-mailem.

Snímky v elektronické podobě poskytujeme pouze firemním klientům a institucím na základě objednávky s fakturačními údaji, u větších souborů - a pokud nejde o jednorázové užití - na základě licenční smlouvy. 

Při poptávce fotografií uveďte prosím následující údaje: předpokládanou velikost snímků v tisku (buď jako formát A4, A3, atd. nebo velikost delší strany v centimetrech), rozlišení (počet obrazových bodů na palec - dpi), pro jaký účel hodláte snímek/-ky užít (kalendář, výstava, výzdoba interiéru, otištění v knize, časopise, ...), termín dodání. Urychlíte tím vyřízení vaší objednávky.

Snímky zdarma neposkytujeme ani pro tzv. nekomerční účely. Děkujeme za pochopení.

Manévry

Fotografování manévrů

Vojenské manévry probíhaly v Rakousko-Uhersku téměř každý rok. Nejstarší snímek z manévrů lze za současného stavu poznání a zpřístupnění fondů a jejich digitalizace určit obtížně. Každopádně oficielnější záběry s vojenskou tématikou známe již ze šedesátých let 19. století a možno předpokládat účast fotografů na manévrech konaných v 80. letech.  Momentky ze cvičení nalézáme s pokrokem fotografické techniky až od posledního desetiletí  19. století, přičemž mistrem v tomto směru se stal Rudolf Bruner-Dvořák. Ten jako momentní fotograf Františka Ferdinanda d`Este získal  přístup i do válečného přístavu v Terstu a podstatných manévrů konaných nejen na území Království českého se také jako oficiální fotograf zúčastnil.
    Vedle mnoha menších cvičení se velkých manévrů na souši za dlouhé vlády  Františka Josefa I. uskutečnilo údajně 40. Nejstarší na našem území se konaly u Olomouce v roce 1853.  K těm prvním, zachyceným Brunerem-Dvořákem, patřily zřejmě manévry v okolí Lanškrouna 2. - 6. září 1894 a v okolí Bystřice pod Hostýnem o tři roky později ve dnech 1. - 4. září. K těm největším, pořádaným v Království českém a které fotografoval Rudolf Bruner-Dvořák, patřily císařské manévry u Štěkně ve dnech 2. - 9. září 1905. Velmi významné byly také císařské manévry u Velkého Meziřící, konané 8. - 11. září  1909, jichž se císař osobně účastnil naposledy. Pozorovatelem na těchto manévrech byl i německý císař Vilém II., běžně se manévrů účastnili vojenští atašé z ciziny.  Rudolf Bruner-Dvořák několikrát fotografoval i manévry v tehdejších Uhrách (například v září 1898 u dnes rumunského Buziasu) a také v Dalmácii. Poslední velké  manévry na našem území se konaly v jižních (a zčásti i ve středních) Čechách 11.- 17. září 1913 s účastí téměř 120 000 mužů. Ty úplně poslední manévry před Velkou válkou byly důvodem k návštěvě Bosny Františka Ferdinanda d`Este v červnu 1914.
    Manévry měly přesný scénář a jejich významnou součástí byly zkoušky různých technických novinek, od například jízdních kol  v roce 1894, přes kulomety v roce 1905, automobily v roce 1909 a letadla v roce 1913. Manévry byly pro hostitele a okolí měst, okolo nichž se konaly, vítanou událostí, neboť bývaly mnohdy  spojeny  s modernizací například silnic a mnohým místním poskytly práci.  Byly i příležitostí k zakázkám pro mnohé místní fotografy. Sérii snímků z manévrů v roce 1909 vytvořil mimo jiných František Pavlík, krátce společník Brunera-Dvořáka a  František Guld, fotograf z Josefova. Manévry  roce 1913 fotografoval rovněž táborský fotograf Josef Šechtl a další.

Viz též František Josef I. - fotografie

Prosím, uvítám zpřesnění popisek snímků.

Originály snímků jsou uloženy ve Sbírce Scheufler. Jakékoliv jejich užití, včetně stažení, je možné jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

R. Bruner-Dvořák: Jízda. Prosím, uvítám zpřesnění popisek snímků. R. Bruner-Dvořák: Jízda. Prosím, uvítám zpřesnění popisek snímků.

Náměty abecedně