Historické fotografie převážně z doby do roku 1918 z mnoha zemí a různých žánrů. Většina pochází z originálů Sbírky Scheufler, která má na 30 000 snímků a postupně se digitalizuje. Data nebo digitální tisky možno objednat e-mailem.

Snímky v elektronické podobě poskytujeme pouze firemním klientům a institucím na základě objednávky s fakturačními údaji, u větších souborů - a pokud nejde o jednorázové užití - na základě licenční smlouvy. 

Při poptávce fotografií uveďte prosím následující údaje: předpokládanou velikost snímků v tisku (buď jako formát A4, A3, atd. nebo velikost delší strany v centimetrech), rozlišení (počet obrazových bodů na palec - dpi), pro jaký účel hodláte snímek/-ky užít (kalendář, výstava, výzdoba interiéru, otištění v knize, časopise, ...), termín dodání. Urychlíte tím vyřízení vaší objednávky.

Snímky zdarma neposkytujeme ani pro tzv. nekomerční účely. Děkujeme za pochopení.

Povodně v Čechách - historické fotografie

Vedle snímků z let 1872 a 1890 se  představují zejména povodňové záběry z Krkonoš z léta 1897.

   První velká povodeň ve věku fotografie postihla Čechy koncem března 1845. V pražské kotlině byla zatopena většina Starého Města, níže položené části Malé Strany a Smíchova, Podskalí, všechny ostrovy a téměř celý Karlín. O rok později byl pak při jarním tání silně zaplaven Liberec. Fotografické záběry z těchto povodní ani z odstraňování jejích následků nejsou známy.

   Patrně první snímky z povodní v českých zemích jsou z roku 1872, kdy František Fridrich zachytil naplavené dříví ohrožující Karlův most a Negrelliho viadukt. Neznámý autor tehdy také zachytil náměstí v Berouně, přičemž vytvořil působivou montáž. Nejznámnější z povodní postihla Čechy a Prahu počátkem září 1890. 4. září pobořila velká voda také Karlův most, z něhož se do řeky zřítila dvě sousoší. Událost se pokládala za národní tragedii. Jedinou pražskou povodní srovnatelného rozsahu ve 20. století byla velká voda v březnu 1940.

   Mnoho snímků zachytilo následky povodně z konce července 1897, kdy záplavy postihly téměř dvě třetiny území Čech, část Moravy a Slezska. 29. 7. 1897 na Nové Louce v lesích Jizerských hor byl tehdy naměřen rekord v denním úhrnu srážek - 345 litrů na metr čtvereční!

   Jarní tání a s ním související ledové kry způsobovaly problémy se vzestupem vodní hladiny na mnoha tocích. Vedle Prahy a Vltavy je zde uvedena působivá dokumentace z rozvodněné Ohře v Karlových Varech z konce 19. století a připomínky na povodně a její následky i na jiných místech Čech. Snímky povodní jsou zastoupeni  i ti nejvýznamnější fotografové v českých zemích epochy Rakousko-Uherska: František Fridrich, Jindřich Eckert, Rudolf Bruner-Dvořák, František Krátký, Carl Pietzner.

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí snímky ze Sbírky Scheufler.  Jakékoliv jejich užití, včetně stažení, je možné jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

František Fridrich František Fridrich - Naplavené dříví u Negrelliho viaduktu v Praze za povodně v květnu 1872, kabinetka

Náměty abecedně