Historické fotografie převážně z doby do roku 1918 z mnoha zemí a různých žánrů. Většina pochází z originálů Sbírky Scheufler, která má na 30 000 snímků a postupně se digitalizuje. Data nebo digitální tisky možno objednat e-mailem.

Snímky v elektronické podobě poskytujeme pouze firemním klientům a institucím na základě objednávky s fakturačními údaji, u větších souborů - a pokud nejde o jednorázové užití - na základě licenční smlouvy. 

Při poptávce fotografií uveďte prosím následující údaje: předpokládanou velikost snímků v tisku (buď jako formát A4, A3, atd. nebo velikost delší strany v centimetrech), rozlišení (počet obrazových bodů na palec - dpi), pro jaký účel hodláte snímek/-ky užít (kalendář, výstava, výzdoba interiéru, otištění v knize, časopise, ...), termín dodání. Urychlíte tím vyřízení vaší objednávky.

Snímky zdarma neposkytujeme ani pro tzv. nekomerční účely. Děkujeme za pochopení.

Praha a zima

Pro fotografování v zimě nebyly v prvních desetiletích fotografie vhodné technické podmínky. Fotografování pod bodem mrazu v období mokrého kolodiového proces vzhledem k nutnosti přípravy desky těsně před expozicí a následném okamžitém zpracování bylo technicky komplikované, i když nikoli nemožné, jak dokazují například záběry z Mont Blancu z let 1861 a 1862.
Podle dosavadního stavu poznání nelze  jednoznačně říci, jaký záběr zimní Prahy je tím nejstarším.  Možná jím je  kluziště na Střeleckém ostrově, které spolu s aranžovanými bruslaři zachytil František Fridrich v roce 1869. O dva roky později zde fotografoval také amerického krasobruslaře Jacksona Hainese, který tehdy navštívil Prahu při svém evropském turné. Asi nejstarším pražskou zasněženou architekturou zachycenou fotografem je záběr  smíchovské strany řetězového mostu Františka I.  od neznámého fotografa z konce 70. let 19. století. A z roku 1882 století pochází Eckertův záběrův záběr Novoměstského divadla, který je zřejmě první známou pražskou zimní architekturou přesně datovanou a autorsky určenou. Je příznačné, že legendární kniha Stará Praha s podtitulem Obraz města a jeho veřejného života v 2. polovici XIX. století podle původních fotografií od Zdeňka Wirtha, vydaná 1941-1942, obsahuje ze 485 snímků jen 4 zasněžené zimní Prahy...
Od přelomu 19. a 20. století s rozmachem amatérského fotografování a s pokrokem fotografické techniky počet záběrů Prahy v zimě stoupal. Fotografovaly se i takové typicky zimní úkony, jako bylo například ledování.  Pro některé piktorialisty se fotografování zimních podvečerních náladových motivů stalo přímo vyjádřením jejich uměleckého stylu. K takovým náležel například V. J. Bufka a zejména pak Jindřich Vaněk, jehož soubor snímků ze zimní Prahy v modrém tónu vyšel počátkem 20. let také na pohlednicích.

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí dobové originály ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití, včetně stažení, je možné jen po souhlasuz majitele a uvedení zdroje.


F. Fridrich:  Střelecký ostrov, krasobruslař Jackson Haines, 1871, vizitka F. Fridrich: Střelecký ostrov, krasobruslař Jackson Haines, 1871, vizitka

Náměty abecedně