Historické fotografie převážně z doby do roku 1918 z mnoha zemí a různých žánrů. Většina pochází z originálů Sbírky Scheufler, která má na 30 000 snímků a postupně se digitalizuje. Data nebo digitální tisky možno objednat e-mailem.

Snímky v elektronické podobě poskytujeme pouze firemním klientům a institucím na základě objednávky s fakturačními údaji, u větších souborů - a pokud nejde o jednorázové užití - na základě licenční smlouvy. 

Při poptávce fotografií uveďte prosím následující údaje: předpokládanou velikost snímků v tisku (buď jako formát A4, A3, atd. nebo velikost delší strany v centimetrech), rozlišení (počet obrazových bodů na palec - dpi), pro jaký účel hodláte snímek/-ky užít (kalendář, výstava, výzdoba interiéru, otištění v knize, časopise, ...), termín dodání. Urychlíte tím vyřízení vaší objednávky.

Snímky zdarma neposkytujeme ani pro tzv. nekomerční účely. Děkujeme za pochopení.

Rusko 1896

Soubor  pořídil na jaře 1896 František Krátký, který Rusko navštívil u příležitosti korunovace cara.

Dne 28. dubna 1896 vydal  Purkmistrovský úřad královského města Kolín „akad. malíři a fotografovi F. Krátkému“ vysvědčení o jeho zachovalosti  a potvrdil, že „cestuje po cizích zemích za tím jen účelem, by stereoskopické fotografie ... zhotovil“. Paralelní překlad v ruštině nasvědčuje, že účelem bylo potvrzení  pro ruské orgány před plánovanou cestou do Ruska. Fotograf Krátký se tím zařadil mezi zástup Čechů, kteří ve ,,slovanské zemi” na východě hledali poznání, inspiraci v tvorbě , případně i politickou oporu pro své cíle. Myšlenky panslavismu hráli ve formování české společnosti v prostoru střední Evropy s jazykovým vlivem němčiny  svou logickou roli, čeští rusofilové v něm viděli  silný stát, jenž mohl pomoci slovanským národům ke svobodě. Mnozí z těch, kteří na vlastní kůži poznali ruskou realitu a popsali ji ve svých cestopisech, vystřízlivěli, jiným obdiv zůstal. Na cestu se Krátký pečlivě materiálně připravil, zakoupil si na ni i nový  stereopřístroj vídeňské firmy J. Wanaus Wien  na formát 9 x 18 cm. 

  Mezi českými fotografy éry Rakousko-Uherska nebyl František Krátký se svými záběry z Ruska jediný, pokud jde však o hmotný fotografický odkaz, je ten Krátkého rozsahem asi největší. S fotoaparátem v Rusku se ze známějších českých osobností  pohyboval například Josef Pírka, E. S. Vráz, Alfons Mucha. Na Krátkého snímcích nedominuje obligátní  krása památek, ale spíše zajímavosti v  typech lidí. I když  fotografoval i bědnou chudobu, byl celkově jeho fotografický obraz Ruska velmi pozitivní. S výjimkou reportáže na Chodinském poli s ušlapanými život viděl a zachytil ruský svět z té pozitivní stránky. Vedle korunovace cara Mikuláše II.  a slavnostní výzdoby k její příležitosti  obsáhle fotografoval  hospodářskou výstavu v Novgorodě. Zachytil  také  památky a život Moskvy a Petrohradu a dalších měst. Některé snímky ze své cesty převedl do stereodiapozitivu a koloroval, některé zkopíroval a distribuoval jako stereofotografie ve fotografické nebo tiskové kvalitě.

Dobové fotografie pocházejí ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. Náměty abecedně