Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Šechtl, Josef Jindřich

9. 5.1877 Tábor - 24. 2.1954 Tábor.
Významný fotograf v Táboře.

Pocházel z rodiny fotografa Ignáce Josefa Schächtla. Vyučil se fotografem v rodinné firmě Šechtl & Voseček 1892 - 95. Další průpravu získal u J. Vilíma v Praze, u F. Krátkého v Kolíně a 1897 již samostatně pracoval, zejména v rodinné filiálce v Černovicích u Tábora. 1904 se stal společníkem firmy. Jeho elán vedl 1906 k založení filiálky v Pelhřimově, která se brzy stala velmi úspěšnou. Ve stejném roce firma založila a vypracovala projekt nového fotoateliéru v Táboře v Nádražní třídě čp. 316, který byl schválen městskou radou v květnu 1907. Mnohem intenzívněji než jeho otec se zabýval reportážemi, z nichž mnohé jsou významným dokumentem. Také experimentoval s náročnou uměleckou tvorbou; byl jedním z mála živnost. fotografů mimo Prahu, který se intenzívně věnoval jako koníčku bromolejotiskům. Zaujal jej rovněž autochrom. Rodinný fotoateliér vedl velmi úspěšně až do 1951 do přeměny v komunální podnik. Jeho syn Josef byl třetím z fotografické generace Šechtlů.
Odkazy: P. Scheufler: Jižní Čechy objektivem tří generací. České Budějovice 1989 (tam souhrnná literatura a prameny), Další na  http://sechtl-vosecek.ucw.cz

Šechtl, Josef Jindřich Šechtl, Josef Jindřich - Portrét Anny Stocké - Šechtlové, 1909, autochrom (Pramen vyobrazení: http://sechtl-vosecek.ucw.cz/muzeum.html)

Fotografové od písmene

Š