Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Šmirous, Karel

3. 12.  1890  Český Krumlov - 8. 2. 1981 Praha.
Průkopník a vědec v oblasti barevné fotografie, autor několika patentů.
   Pocházel z rodiny právníka. Fotografovat začal ve 12 letech a po maturitě na českobudějovické  reálce (1908) chtěl pokračovat  ve studiu malby.  Na přání otce vystudoval v Praze technickou  chemii (1912), specialisoval  se v oborech   barvářství  a  barvířství; studoval též na Barvářské vysoké  škole v Mulhouse (1913). Od 1908 pracoval s autochromy. Jeho pohled na Český  Krumlov odkoupila Minerva a vydala  jej  1910  jako zřejmě první českou  barevnou  pohlednici z autochromu. 
   1914 získal titul doktora  technických věd  a na 5 let se stal asistentem prof. E.  Votočky na fakultě chemie.  Během války se zabýval pokusy s  přenosem barevného fot.  obrazu na  papír a vydal knížku. 1919 byl vyslán národohospodářským  ústavem při  České akademii věd do  laboratoří bratří Lumiérů a do  Spojených francouzských  barváren, kde  pracoval do 1920.  Poté byl zaměstnán  jako  vedoucí barvářský  chemik  v  Praze. V laboratořích Lumiérů  však pracoval ještě několikrát  a 1931  tam vyřešil  způsob  barevného zvětšování  při umělém  světle.  Od  1921  znovu pokračoval  ve  výzkumech  s  přenosem  barevného fot. obrazu na papír a výsledkem byl postup barevné hydrotypie,  který  byl patentován a za  který posléze získal na Světové výstavě v Paříži (1937)  zlatou  medaili.  Vedle autorství tří čs.  patentů patří k jeho odkazu řadu odborných  článků a fotoilustrací  významných obrazových publikací. 
   Ve své fot. tvorbě se orientoval  na  barevnou  fotografii, v níž se odráželo jeho kultivované barevné cítění. Snažil se o uměřené barevné ladění, někdy jen ve valérech  jednoho převládajícího tónu.  Ve výběru témat byl univerzálním autorem, fotografoval zátiší, krajinářské  fotografie, portrét, reportáž,  akt,  reklamní fotografii i fotografii ryze vědeckou.  Jeho oblíbeným námětem byly  krajiny. V dějinách barevné fotografie u nás má zcela mimořádné místo.

Odkazy:
Vlastní texty: Fotografie v přirozených barvách na deskách autochromových a deskách Agfa pro barevnou fotografii. Praha 1916; Nové desky pro fotografii v přirozených barvách „Agfa-Farbenplatten“. Fot. obzor,1916, s. 46-50; Fotografie v přirozených barvách na Lumierově filmcoloru. Fot. obzor 1931, s. 166-170; Výstava fotografií v přirozených barvách Dra Ing. K. Šmirouse a připojených kolekcí. Katalog ČKFA Nekázanka, Praha 1932; Fotografie v přirozených barvách na nových filmech. Fot. obzor 1935, s. 7-8; Kodachrom a Agfacolor-neu, nové filmy pro barevnou fotografii. Fot. obzor 1938, s. 71-72, 81-82; Dnešní stav barevné fotografie. ČsF V, 1950, č.2.
Literatura: J. Pečírka: 50 let barevné fotografie Ing. Dr. Karla Šmirouse. Katalog  Praha 1960; A. Fárová:  Barevná fotografie Ing. Dr. Karla Šmirouse. Katalog Český Krumlov 1971;  J. Číp, R. Jung, P. Scheufler: Karel Šmirous. Autochromy z let 1908-1955. Praha 1993; R. Jung: Dr. Ing. Karel Šmirous, jeho dílo vědecké a fotografické. Magisterská práce FAMU, Praha 1994; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001.

Šmirous, Karel Šmirous, Karel - Pobřeží ve Francii na nezjištěném místě (shodná lokalita reprodukována v kat Karel Šmirous Autochromy 1908 - 1955, NTM, Praha 1993 na s. 51), nedatováno, autochrom 9 x 12 cm