Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Bellmann, Karel (Carl) Ferdinand

11. 12. 1820 Praha - 1893 Praha ?

Významný nakladatel, majitel polygrafického závodu s oddělením pro fotografii.
Pocházel z rodiny dvorního zvonaře, narozeného ve Švédsku. Vyučil se také zvonařem, nicméně se orientoval na podnikání související s tiskařstvím. 1842 získal papírnu v Císařském mlýně v Bubenči se skladem v Široké ulici. 1. 3. 1856 si zřídil obchod s barvami a malou knihtiskárnu, kterou po dvou letech rozšířil, když převzal pražský pobočný závod litoměřického litografa K. V. Medaua. Vzniklý „Artisticko-typografický ústav“ měl tak oddělení pro kamenotisk a dřevoryt a nakladatelství. Na vydávání a tisk převážně česky psaných knih se soustředil především v prvních 10 letech své vydavatelské práce, později se věnoval hlavně umělecké litografii a světlotisku, v čemž získal značný věhlas. Z malého podniku vybudoval polygrafický ústav s knihtiskárnou, písmolijnou a se zařízením pro světlotisk, litografii a stereotypii. 1884 závod rozšířil ještě o oddělení pro reprodukční fotografii, do něhož spadala fotografie krajin, architektur, uměleckých děl a plánů. Současně byl přijat jako „vedoucí pro světlotisk“ fotograf a odborník na reprodukční techniky Josef Böttinger a na vydavatelské aktivity měl stále větší vliv syn Artur Bellmann-Maschka.
Soupisy vydaných: Seznam knih a pomůcek učebných nákladem Karla Bellmanna. Nedatováno, asi 1880; Buch- und Kunst-Katalog. Gesammt-Verlags-Katalog des Deutschen Buchhandels und des mit ihm im direkten Verkehr stehenden Auslandes. Adolph Russell`s Verlag. Münster in Westf (nedatováno, asi 1883);
Některé vydané publikace se světlotisky do 1893: Album král. hl. m. Prahy. K. Bellmann, Praha 1883,1900,1907,1912 (Unie, Praha 1910, 1916); Prager Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft. Abteilung für städtische Anlagen. Carl Bellmann, nedat. (1. vyd. asi 1882, tj. 50 let od založení firmy), 118 světlotiskových snímků); 2.vydání asi 1883(?); Album král. m. Olomouce. B. Promberger 1889.
Odkazy: Z. Wirth Stará Praha, s. 58-59; K. Nosovský: Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého. Praha 1927 ; V. Koranda, Z dějin československé grafiky. Praha 1934, s. 32, 103, 113; Lexikon české literatury A-G. Academia 1985, s. 180-181 (tam další literatura)

K. Bellmann: hrad Karlštejn, kolem 1888, kabinetka K. Bellmann: hrad Karlštejn, kolem 1888, kabinetka - Sbírka Scheufler