Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Fischer, P. Franz

4. 7. 1865 (Česká Kamenice) - 3. 8. 1942 (Česká Kamenice)
Amatérský fotograf Českého Švýcarska a Děčínska.
Syn truhláře studoval na katolickém gymnáziu v Bohosudově a pokračoval studiem teologie na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 1889 byl vysvěcen na kněze a stal se kaplanem v Radonicích u Kadaně, později přesídlil jako administrátor do Libouchce (1893-1895). Krátce pak působil jako farář v Nebočadech, v Javorech, a od 1903 v Dolním Žlebu, odkud v červenci 1910 odešel znovu do Libouchce. Zde zůstal dalších 26 let jako farář a po svém penzionování 2. 4. 1936 odešel na odpočinek do rodné České Kamenice.
Byl zapálený turista, člen Horského spolku pro České Švýcarsko. 1902 vystavoval jako jediný fotoamatér na živnostenské, průmyslové a zemědělské výstavě v Děčíně a o tři roky později se již jako místopředseda Spolku amatérských fotografů pro Děčín-Podmokly a okolí účastnil mezinárodní výstavy pro turistiku, sport, lov a rybářství v Děčíně, kde za své snímky získal čestný zlatý kříž. Některé jeho záběry kolovaly v malých sériích jako pohlednice nebo byly otiskovány v turistických průvodcích.
Neomezoval se jen na krajinu Děčínska. Během let procestoval Rakousko, Švýcarsko, Itálii a Dalmácii a vytvořil řadu diapozitivů, které používal při cestopisných přednáškách. Experimentoval také s barevnou fotografií a o svých zkušenostech v tomto oboru přednášel mj. v Drážďanech. Jeho fotografická pozůstalost byla s největší pravděpodobností po 1945 zničena. Vzácněji dochované snímky mají obvykle charakter dokumentu a nalezneme je vlepené ve farních kronikách nebo roztroušené v různých sbírkách.
Odkaz: P. Scheufler-P.J oza: České Švýcarsko na nejstarších fotografiích. Baset, Praha 2006 (v tisku)
Autor medailonku: Petr Joza

P. Franz Fischer: P. Franz Fischer: - V době velkého sucha v srpnu 1904 bylo v Labi u Dolního Žlebu tak málo vody, že muzikanti z Labské Stráně, kteří tam přišli hrát o pohřbu, mohli cestou domů uspořádat ve vyhrnutých kalhotách koncert uprostřed řeky. Snímek z připravované publikace P. Scheufler- P. Joza: České Švýcarsko na nejstarších fotografiích. Baset, Praha 2006.