Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Groll, Andreas

30. 11. 1812 Wien - 20. 3. 1872 Wien
Rakouský fotograf památek, autor prvních souborů fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory.

Po běžném školním vzdělání pracoval po 1840 jako ústavní sluha v chemickém oddělení vídeňské techniky. Podle rodinné tradice byl za zaměstnání propuštěn „pro tajnou noční fotografickou činnost“. 1843 vytvořil portrétní daguerrotypie, které později vystavoval na své výstavě ve Vídni 1864. Na uvedené retrospektivě představil také kalotypické portréty z 1848 a kalotypické veduty Vídně datované 1849. Je však možné, že Grollovy nejstarší snímky Vídně jsou ještě starší. 1846 - 1856 byl údajně laborantem Antona Georga Martina na Polytechnickém institutu. Své rostoucí zkušenosti s fotografií prezentoval 1850 v odborné studii „Photographie oder Lichtbilder auf Glas“. Vystavoval na Světové výstavě v Paříži 1855 a 1857 ohlásil ve Vídni vlastní ateliér.
Po etapě portrétních daguerrotypií a kalotypií se asi od 1849 soustředil na fotografickou vedutu a předmětovou fotografii starožitností. Fotografoval po celé rakouské monarchii, v Německu, Itálii, Francii a prý i v Rusku, Španělsku a Egyptě. S prodejem kopií snímků měl značný úspěch. Katalog jeho vydatelství z 1865 nabízel 788 fotografií. V Království českém fotografoval několikrát, prokazatelně v letech 1856 a 1865 (na snímcích se ovšem objevuje i datace 1855 a 1866). Při svých prvních cestách navštívil Prahu, Kutnou Horu a Plzeň, v 60. letech znovu Prahu a Kutnou Horu a dále Kolín, Rožmberk a Lednici. Často se jedná o nejstarší fotografické snímky z těchto míst. Fotografoval nejvýznamnější, možno říci oficiální objekty, upřednostňoval památky středověké. V Praze místa, kde si postavil svůj stativ, byla později stanovišti dalších generací fotografů.
Vedle místopisných pohledů a architektur fotografoval také zbraně a zbroj, nábytek, sochy, obrazy a kresby. Architektům také fotografoval nové stavby a reprodukoval stavební výkresovou dokumentaci. Jeho snímky starožitností jsou příkladem počátků dokumentace výrobků uměleckého řemesla. Soubor sbírky zbraní ze zámku Ambras uplatnil také v knize vydané 1859. Největším oceněním, jehož se za svého života dočkal, bylo vyznamenání od císaře 1857.
Odkazy: Prameny: Photographie oder Lichtbilder auf Glas. Sitzungsberichte der mat. naturwis. Classe der k.k. Akademie der Wissenschaften. Heft November, Wien 1850 (Separát 1851); Die vorzüglichsten Rüstungen und Waffen der k.k. Ambraser Sammlung. Text von V. E. Freih. von Sacken. Die Photographie von A. Groll. Braumüller, Wien 1859-1862 (128 tabulí snímků); Verlags-Catalog von Andreas Groll, Photograph in Wien. Wien 1865. Literatura: Z. Wirth: První fotograf Prahy. Umění XII, 1940, s. 361-376; Wirth s.56; A.Bauer: Anton Martin. Wien 1921; Geschichte s. 121-122 ; P. Scheufler, J. Mlčoch: Andreas Groll. Antique IV, 1997, č. 4, s. 28-29; Andreas Groll. První fotograf Prahy. Výstava v Galerii Josefa Sudka, připravili J. Mlčoch a P. Scheufler, UPM 1997; P. Scheufler: Andreas Groll, první fotograf Hradu, Pražský hrad. Programový čtvrtletník VI, 2000, č.1, s. 14-19; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001; www.albertina.at.

A. Groll: A. Groll: - Chrám sv. Víta od východu, 1856 (repro z knihy Z. Wirth: Stará Praha, Praha 1941)

Fotografové od písmene

G