Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Kolínský, Petr Pavel

29. 6. 1851 Náchod - 6. 1. 1939 Praha Významný fotograf v Náchodě, kde založil portrétní ateliér jeho starší bratr.

Byl pátý z osmi dětí mistra soustružnického v Náchodě Josefa Kolinského a Josefy , rozené Richtrové. Joeho starší bratr Fridolín Josef Kolínský (1844-1873) si otevřel v Náchodě fotoateliér 1868. Po smrti bratra se ujal  zavedeného ateliér, v němž patrně získal fotografickou praxi.  Sestra Jenovéfa  byla rovněž fotografkou; provdala se v Chrudimi za I. Lindauera a působila v Náchodě pod firmou "Vefa Lindauerová" od roku 1902. Vedle portrétů  P. P. Kolínský  dokumentoval i rozvoj Náchoda a rozmach tamního průmyslu.