Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Komrs. Ludvík

16. 1. 1864 Pasov - 23. 11. 1928 Praha

Lékař, organizovaný amatérský fotograf a klubový funkcionář se širokým rozpětím fotografických zájmů.

   Ludvík Komrs se stal členem Klubu fotografů amatérů (KFA) v Praze  1901. Brzy začal vystavovat na členských výstavách a pilně obesílal klubové výstavní mapy, což se mu dařilo plných 21 let až do roku 1923. 1905 - 09 byl poprvé starostou klubu, podruhé pak  krátce 1918 - 19 do doby, kdy se stal prvním starostou Svazu československých  klubů fotografů amatérů, u jehož zrodu stál. Obětavě se věnoval klubové přednáškové činnosti  a působil také v mnoha fotografických kurzech pořádaných klubem. Fotografie a KFA pro něho byly součástí jeho životní náplně.
     Ze zlomku publikovaných a dvanáti dochovaných prací v současné klubové sbírce těžko odvodit jeho fotografickou metodu. Nejvíce snímků měl otištěno ve Fotografickém obzoru v ročníku 1912,  celkem šest. Mnohé otištěné Komrsovy záběry ze zahraničních cest mají převážně  popisný upomínkový charakter, i což využíval při svých popularizačních přednáškách se světelnými obrazy. Texty Komrsových přednášek ani samotné diapozitivy bohužel nejsou zatím známy. Protipólem jeho namnoze popisných snímků z cest jsou díla na ušlechtilých fotografických tiscích, na nichž zaujme podmanivá nálada se zajímavým světlem. V dobovém duchuse zajímal také o ušlechtilé tisky. Lákal ho zejména Hochheimerův gumotisk, o němž i o svých dalších zkušenostech chromovanými želatinami psal do Fotografického obzoru. Napsal monografii o uhlotisku. Věnoval se také barevné fotografii, nejprve autochromům, později i uvachromům. Své  zkušenosti zhodnocoval také v klubových kurzech. Připočteme-li jeho publikační činnost, byť v oblasti fotografie poměrně skrovnou, představuje Komrs typ mimořádně všestranného a kultivovaného milovníka fotografie.


Odkazy:
Publikované texty: O gumotisku Höchheimerově. FO 1912, s.23 - 16;  O barevné fotografii na deskách autochromých. FO 1913 , s. 176-78; Přenášení uhlotisku na opálovou desku. FO 1914, s. 56; O procesech kopírovacích pomocí olejových barev. FO 1917, s. 8-15, 58-61, 94-96; Uhlotisk. Praha 1920; O barevné fotografii. FO 1922, s. 2-4, 17-20; Mühldorf - Vrbová = J. Mühldorf, P. Vrbová: Od sportu fotografického k umělecké fotografii, Praha 2010.

Dobové originály pocházejí ze Sbírky Scheufler.  Jakékoliv jejich užití, včetně stažení, je možné jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

 L. Grillich: MUDr. Ludvík Komrs, kolem 1901, vizitka L. Grillich: MUDr. Ludvík Komrs, kolem 1901, vizitka