Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Kunzfeld, Josef

1842 Podolí u Mohelnice - po 1907 (přesný údaj nezjištěn)
Významná osobnost místopisné fotografie Brna.

Po studiu na reálce v Brně pracoval jako chemik ve vojenských laboratořích. 1862-65 byl praktikantem u Antonína Mayssla v Brně. 1.8.1865 ohlásil fotografickou živnost v Praze ( v čp. 333/I.). Na vizitkách uváděl jako společníka profesora vyšší německé reálky Laiznera. Živnosti v Praze se vzdal k 15. 2. 1867, neboť si založil již v lednu 1867 samostatný ateliér v Brně. Z původních skromných prostor se přestěhoval na Karlovo Koliště 3. Vedle portrétů se zabýval místopisnou a krajinářskou fotografií, vzácně i fotografováním událostí. Systematicky až do 1900 dokumentoval architektonické proměny Brna patrně na zakázku městské rady. Kontakty 30x40 cm jsou uloženy v Archivu města Brna, k některým existují i skleněné negativy. Převládající široký úhel záběru, technická preciznost a umělecký cit činí jeho snímky osobitými díly. Výjimečně jsou i kolorované. Snímky vydával převážně ve formátu kabinetky. Zabýval se také různými fotochemickými experimenty (přenosem fotografií na sklo, email, porcelán) i světlotiskem.


Odkazy: J. Sedlářová: Začátky brněnské fotografie. In: Vlastivědný sborník moravský, 1974, č.2; J. Anděl, A. Dufek, P. Scheufler:Kouzlo staré fotografie. Katalog výstavy Moravské galerie, Brno 1978; A. Halaš: Fotografické pohledy na Brno od daguerrotypie po současnost. Závěrečná teoretická práce FAMU, Praha 1980.

Josef Kunzfeld Josef Kunzfeld - Portrétní vizitka pana Bydlo.