Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Lobethal, M. V.

Jména a životní data nezjištěny.
První fotograf v českých zemích, jehož autoportrét se dochoval a který inzeroval nabídku fotografií na papíru.
.
    Zřejmě poprvé v českých zemích se  příjmění "Lobethal" (ale s iniciálami "M. N.") objevilo 1845 v Teplicích, kde podle Teplitz-Schönauer Bade - Liste od 24. 7. pobýval  v domě Ráj na Štěpánově náměstí (viz Odkazy-J. Budínská). I v následujících dvou letech, kdy pobyl v Praze, se o něm a jeho teplickém a pražském působení zmiňoval Teplitzer Almanach, který zároveň v obou ročnících otiskl vyobrazení jeho ateliéru. V Praze měl ateliér v domě U zlatého anděla v Celetné ulici. Uváděl, že pochází z Vratislavi. Teplický Lázeňský almanach na rok 1847 spolu s vyobrazením pražského ateliéru otiskl text, který podrobně informoval o jeho vybavení a cenách. Vedle daguerrotypií zhotovovaných Voigtländerovou komorou, obyčejných i kolorovaných, nabízel také fotografie na papíře a to i kolorované. Ujišťoval, že negativy schovává k dalšímu použití. Nabízel i fotografické miniatury  do šperků, kopírování maleb a kreseb a zhotovení  litografií podle fotografií.
    1847 při kladení základního kamene mostu v Podolsku vložil vedle daguerrotypické reprodukce mědirytiny arcivévody Štěpána do pamětní schránky i svůj autoportrét zabalený do letáčku s vyobrazením daguerrotypického ateliéru, totožného s vyobrazeními v Teplitzer Almanachu. Jedná se nejen o první autoportrét fotografa  zhotovený na našem území, ale jde také o nejstarší známé vyobrazení vzhledu fotoateliéru v českých zemích. Všechny 3 předměty jsou uloženy  v Prácheňském muzeu v Písku. Dále jsou známy jeho tři další signované daguerrotypie v polských sbírkách, zhotovené krátce po 1850 (viz Mossakowska).

Odkazy: Teplitz-Schönauer Bade - Liste, 1845,  č. 2128); Teplitzer Almanach für das Jahr 1846 (s.31, 74-75) a 1847 (s.97-102);  Fot. obzor 1906, s. 175 (přetisk textu letáčku); L. Křivánek: První písečtí fotografové. Zprávy muzea v Písku, Písek 1961; P. Scheufler: Praha 1848-1914. Panorama, Praha 1986 (leták na s.15); P. Scheufler: Pražské fot. ateliéry 1839-1889, Praha 1987 (fotograf);  W. Mossakowska: Dagerotypy w zbiorach polskich. Katalog. Wydawnictwo  Polskiej Akademii nauk 989, s. 109-111; J. Budínská: Fotografie ze starých teplických ateliérů. Teplice 1990, s. 11, 52, 60, 56.

 M. V. Lobethal: M. V. Lobethal: - Autoportrét, 1846, daguerrotypie (Prácheňské muzeum v Písku)