Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Mayssl, Antonín

29.9.1826 Černovice [Bukovina]- 8.7.1899 Brno
Portrétní malíř, nejvýznamnější portrétní fotograf v Brně éry vizitek.
Pocházel z rodiny profesora matematiky na lyceu v Černovicích. Po gymnáziu vystudoval ve Vídni polytechniku a malířskou akademii (u F. C. Waldmüllera). Od 1849 učil na brněnské technice geometrii a kreslení, od 1852 působil na vyšší reálce. Za doby svého pedagogického působení se stal známým portrétním malířem. O jeho prestiži svědčí, že 1861 se u něho nechali fotografovat členové moravského sněmu. Od 1862 se fotografií zabýval živnostensky; začínali u něho pozdější samostatní brněnští fotografové Josef Kunzfeld a Zdenko Mann. 1865 opustil učitelské místo, 1866 zachytil pruské vojáky v Brně. Na svých vizitkách kladl důraz na kompoziční stránku a zachycení živého výrazu. V raných pracích byl inspirován vídeňským ateliérem bratří Angererů. Kolem 1867 dosáhl jeho podnik vrcholu. Po 1873, kdy se stávaly jeho fotografické portréty stále konvenčnějšími, se postupně vracel zpět k malbě.
Odkazy: J. Sedlářová: Začátky brněnské fotografie, Vlastivědný sborník moravský, 1974, č.2; A. Halaš, Fotografické pohledy na Brno od daguerrotypie po současnost. Závěrečná teoretická práce FAMU, Praha 1980.

Portrét praktikanta Sepa, kolem 1863, vizitka Portrét praktikanta Sepa, kolem 1863, vizitka