Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Mazura, Valdemar

7. 9. 1880 Žamberk - 4. 4.1947 Žamberk

Významná osobnost a starosta Žamberka, fotograf.

Roku 1898 se ujal vedení fotoateliéru svého otce Woldemara. Po jeho smrti 1900 převzal rovněž kupecký obchod a vinárnu. Fotografickou produkci rozšířil ještě o vydávání pohlednic města, kde dokázal vkusně uplatnit také techniku fotomontáže. Vedle zakázkové práce intenzívně fotografoval i čistě ze záliby, s přáteli uplatňoval i různé fotografické žerty. 1914 se vzhledem ke společenským povinnostem vedení fotoateliéru vzdal. Po 23 let byl v Žamberku starostou.
Odkazy: P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů. Grada, Praha 2001.

Valdemar Mazura: Autoportrét s přáteli, kolem 1902 Valdemar Mazura: Autoportrét s přáteli, kolem 1902