Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Mazura, Woldemar Richard

29. 12.1838 Žamberk - 3. 6. 1900 Žamberk
Kupec, majitel vinárny a fotograf v Žamberku.

Fotografii se původně věnoval jako fotoamatér. Prokazatelně spolupracoval s Antonínem Dvořákem, malířem z Litomyšle a fotografem a bratrem Romualdem Mazurou, který maloval mimo jiné fotografická pozadí. Kolem 1865 připojil ke své živnosti kupecké a vinárnické i fotografování. Vedle portrétů se zabýval také místopisnou fotografií a dokumentoval místní události. Žil plným životem, měl řadu zálib. S chirurgem Eduardem Albertem začal spolupracovat na dějinách žamberska. 1898 se ujal vedení fotoateliéru syn Valdemar.


Odkazy: P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů. Grada, Praha 2001

W. R. Mazura: Rodinný portrét, vizitka, kolem 1870 W. R. Mazura: Rodinný portrét, vizitka, kolem 1870