Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Mulač, Jan

7. 3. 1841 Královské Vinohrady - 8. 8. 1905 Praha

Významný fotograf populárních osobností a událostí.

Vyučil se malířem porcelánu, při své praxi se setkal i s kolorováním diapozitivů. Od 1866 pracoval jako vedoucí ateliéru Hynka Fiedlera v Praze. Patrně 1870 otevřel samostatný ateliér v Karlíně, podle živnostenského rejstříku přihlásil fotografickou živnost 20. 9.1877. 1882 se přestěhoval na Staré Město do Ovocné ul. 15, kde se jeho ateliér stal jedním ze středisek pražského společenského života. Proslavily jej snímky známých osobností, zejm. herců. Plně realistické portréty, fotografované obvykle před pozadím, byly jemně charakterizovány rekvizitami, vzácněji mimikou. Jako známá osobnost divadelního světa dokumentoval i živé obrazy na scénách divadel. Jeho zájem o momentní fotografii vedl k dokumentaci významných událostí a sportovních aktivit zejm. v Praze. Řadu jeho snímků publikoval Světozor. Z asanačních důvodů asi 1896 přestěhoval ateliér do Vodičkovy ulice 20, kde již nebyl tak úspěšný. Po jeho smrti do 30. 3. 1906 vedla atelier vdova Marie Mulačová. Archiv poté převzal synovec Josef Mulač.
Odkazy: Český fotograf 1905, č.9 (nekrolog); J.Mulač: Vzpomínka Josefa Mulače na strýce Jana, Foto-noviny 1939, s.90-93; V. Koubová, Zapomenuté portréty. Závěrečná teoretická práce Pražské fotografické školy, Praha 1989; P. Scheufler: Galerie c.k.fotografů, Grada, Praha 2001.

Za upřesnění dat narození Jana Mulače i jeho otce Vavřince Mulače, zahradníka na Královských Vinohradech, děkuji Ing. Rostislavu Laifrovi.

Jan Mulač: Jan Mulač: - Herec Jakub Seifert jako Cyrano z Bergeracu, asi 1899