Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Pech, Adolf

20. 6. 1839 Praha - 27. 6. 1901 České Budějovice

Majitel úspěšného portrétního ateliéru a domu v Českých Budějovicích, bratr Elišky Krásnohorské.

Pocházel z rodiny natěračského mistra, který zemřel v jeho 11 letech. Vdova s osmi dětmi vyvinula heroické úsilí, aby děti zabezpečila. 9. 10. 1854 byl přijat do elementárky malířské akademie v Praze, po jejímž ročním absolvování se živil malováním podobizen. 1860 byl odveden. Jako fotograf začínal s kočovnou živností po venkově, 1863 - 64 spolu s malířem Hynkem Fiedlerem. V říjnu 1863 například pobyli v Písku. 6. 5. 1864 ohlásil fotografickou živnost v Praze na Václavském náměstí čp. 783. Po roce se živnosti vzdal, neboť si na jaře 1865 založil vlastní fotoateliér v Českých Budějovicích v Rudolfovské třídě 2. Za společníka měl do 1872 (?) Jana Wolfa (jako kreslíře známého znám pod pseudonymem Hanuš Brádka). V létě 1867 dům s ateliérem zakoupili a na jeho zahradě 1868 otevřeli nový prosklený ateliér a udávali novou adresu Dobytčí trh čp. 23, i když šlo o stejné místo. Po odchodu Wolfa do Prahy se novým společníkem pro 1872-76 stal Čeněk Hrbek. Roku 1876 zmodernizoval ateliér a dům. 1881 obdržel vyznamenání za zvětšeninu v životní velikosti, 1882 se stal členem Fotografické společnosti ve Vídni. Poté, co roku 1892 zemřel syn Vladislav (*1870), předpokládaný nástupce, předal roku  1901 fotoateliér synovcovi Antonínovi, který do té doby působil jako vedoucí českobudějovické filiálky firmy J. F. Langhans. 1.5.1911 se Antonín Pech stal zakladatelem společnosti Kinofa, která byla první profesinální filmovou společnosti u nás.
Odkazy: P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Grada, Praha 2001; K. Pletzer: Českobudějovické fotoateliéry 1853-1929. Jihočeské muzeum, České Budějovice 2001. - Budivoj, roč. 37,  28. 6. 1901,  č. 53, s. 2; Budivoj, roč. 37,  2. 11. 1901, č. 90, s. 1.

Pech, Adolf Pech, Adolf - Fotografové Adolf Pech, Jan Wolf a Čeněk Hrbek, kabinetka, kolem 1873