Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Pitzek, Anton Carl

Letopočet narození nezjištěn - 1888 Trutnov. Významný fotograf na trutnovsku éry fotografických vizitek, reagující na průmyslový rozmach a počátky turistiky v regionu.

Počátky fotografické dráhy nejsou známy. Ještě před tím, než se usadil jako druhý významnější stálý fotograf v Trutnově vedle tamního Friedricha Strnischtie, působil v Hostinném a v létě také v Janských Lázních. V Trutnově se usadil zřejmě v letech 1869 - 70, když se oženil s Marií Rose, dcerou tamního měšťana, majitele domu v čp. 109. V letech 1871 - 80 se manželům  Pitzekovým narodilo celkem šest dětí. V Janských Lázních obnovil svou filiálku, takže na vizitkách uváděl  lokality ,,Trautenau und Johanisbad”. Na reversech vizitek se skvělo vyobrazení medaile a odkaz na ocenění císařem v roce 1867, později o připomínky dalších uznání - od Fotografické společnosti ve Vídni,z Londýna  1871 a Mention Honorable á Paris 1874. Nad vyobrazením se skvěl odkaz na Světovou výstavu ve Vídni 1873, pro kterou Pitzek sestavil  reprezentativní alba Industrie Etablissement aus dem Riesengebirge (Zprůmyslnění Krkonoš). Na bouřlivý  průmyslový rozmach oblasti  reagoval vyobrazeními již dříve a to albem Industrie Album vom Riesengebirge z r. 1868. Jak připomíná Hana Burdychová ve studii o nejstarších trutnovských fotoateliérech zařadil Pitzek do jedné z verzí tohoto alba též celkový záběr na Trutnov od severu, který patří k těm nejstarším vyobrazením tohoto města. Vedle místopisných snímků dokumentujících Trutnov a rozmach průmyslu v regionu obvykle na celkových pohledech pořídil Pitzek i mnoho portrétů tamních průmyslníků. Vyhotovoval  i rozměrná portrétní tabla. 

Třetí oblast Pitzekovy tvorby reagovala na vzrůstající turistický ruch v Krkonoších včetně lázeňství v Janských Lázních. Stereofotografie a vizitky se tak mohly stávat suvenýry z navštívených míst. Čtvrtou a neméně zajímavou sférou jeho fotografického zájmu byly upomínky na prusko-rakouský válečný konflikt roku 1866i. Pitzek v Trutnově a okolí fotografoval místa a pomníky  spjatá s touto válkou, včetně památníku na vrchu Šibeníku k poctě  Ludwiga Karl Wilhelma von Gablenze. Pomník záhy po dokončení roku 1868 fotografoval Friedrich Strnischtie, jehož fotografická aktivita v Trutnově mizí právě počátkem 70. let, kdy stoupal Pitzekova hvězda. Jemu pak zase počátkem 70. let 19. století  začal významně konkurovat  Robert Spatzier (1834-1926), zakladatel fotografické dynastie tří generací. Po úmrtí fotografa povolila roku 1888 městská rada v Trutnově  vdově Marii Pitzek provozovat fotografickou živnost, což však zřejmě nemělo dlouhého trvání, neboť jí signované záběry neznáme.

Anton Carl Pitzek byl díky sepětí zájmu o dokumentace počátků průmyslového rozmachu a turismu, reflektovanému i na mezinárodních výstavách, a to v poměrně raném fotografickém období, nepochybně zajímavou fotografickou osobností, jejíž dílo by mělo být dále podrobněji zkoumáno.

Odkazy: 

Burdychová, H. Nejstarší trutnovské fotografické fotoateliéry. In Sborník příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa. Trutnov: Muzem Podkrkonoší v Trutnově a Státní okresní archiv Trutnov, 2006; Scheufler, P.: Krkonoše. Praha: Baset, 2002; Scheufler, P.: Galerie c. k. fotografů, Praha: Grada 2002; Scheufler, P. První fotografové v Trutnově. Krkonoše-Jizerské hory. 2004, č. 4, s. 46-47; Burdychová, H. Trutnov živnostenská fotografie do roku 1918 - přehled. In EVF, list 52, 2011.

Anton Carl Pitzek, Obří bouda, datováno 1876, polovina stereofotografie Anton Carl Pitzek, Obří bouda, datováno 1876, polovina stereofotografie