Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Quast, Gustav Adolf

1846 Praha - leden 1894 Sušice (sebevraždou)
Malíř na skle a fotograf v Písku a Sušici.

Syn Jana Zachariáše Quasta. Původně se zabýval především malbou na skle a následoval v tomto směru svého otce i během jeho působení ve sklárně v Lenoře. Fotografie prý velmi dovedně koloroval a považoval se za vůbec nejtalentovanějšího fotografa v rodině. Fotografickou zkušenost získal u svého staršího bratra v Písku, po jehož smrti (1877) převzal vedení ateliéru v Sušici. Pokračoval zde v portrétní ateliérové práci a také v malbě. Dochované snímky ze Sušicka a Povydří jej řadí k významnějším fotografům Šumavy konce 19. století. V ateliéru v Sušici (a v Písku) vypomáhala při retušování negativů sestra Konstancie (1862-1903 sebevraždou v Sušici).
Jisté nejasnosti okolo osudů dětí J. Z. Quasta provázejí veškerou literaturu a bude nutné v archivních pramenech některá fakta ověřit a dohledat.
Na upřesnění stran úmrtí upozornil Dr. Jan Lhotálk z Muzea Šumavy v Sušici
Odkazy: Viz Jan Zachariáš Quast

K. F. Quast: portrét bratra Gustava Adolfa, kolem 1872, vizitka K. F. Quast: portrét bratra Gustava Adolfa, kolem 1872, vizitka

Fotografové od písmene

Q