Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Quastová, Karolina

1850 Praha - 1941 Písek.
Významná fotografka v Písku.

Dcera Jana Zachariáše Quasta. Po smrti svého otce oficiálně převzala vedení fotoateliéru v Písku, který však fakticky vedla již od 1877, kdy zemřel v Sušici její nejstarší bratr. Otec se při hledání zakázek vzdaloval z Písku i na několik měsíců. Ateliér se nacházel u čp. 49 v zahradě za domem. Podnik označovaný jako "Quast" nebo "K. Quast" se věnoval nejen portrétu, ale ve značné míře rovněž krajinářské a místopisné fotografii. Ta nacházela využití nejen na klasických fotografiích, ale také na pohlednicích (nakladatele Theyera a po 1901 Karla Klementa). Jak Theyer tak Klement mohli na pohlednicích vydávaných využívat také kreseb někoho z rodiny Quastů. Odkaz na autorství "dle fotografií ateliéru Quast" nalezneme na pohlednicích jen zřídka. Reverzy s portréty "Fotografické dílny Quast v Písku" informovaly rovněž o oceněních za snímky. Karolina fotografovala a vedla fotografickou živnost do roku 1924.
Zdá se, že po odchodu bratra Gustava Adolfa ze Sušice vedla po nějakou dobu rovněž tamní fotoateliér. Potvrzoval by to Kalendář českých fotografů na rok 1914, který ji tam uvádí. V ateliéru v Písku prý vypomáhala zejména v kolorování fotografií Karolinina sestra Anna, provdaná Stossová (*1847) a při retušování negativů rovněž sestra Konstancie, zdržující se ale zřejmě častěji v Sušici.
Odkazy: Viz Jan Zachariáš Quast + G. Kontra: Fotografky v českých zemích 1839-1918. Bakalářská práce, FAMU, Praha 2005.

Karolina  Quastová: Karolina Quastová: - Portrét neznámého muže, kolem 1900, kabinetka

Fotografové od písmene

Q