Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Reach, Zikmund

19. 3. 1859 Praha - 1. 12. 1935 Praha.
První veřejně známý sběratel fotografií, antikvář se specializací na prodej fotografií, filatelista, fotograf.

Narodil se „v nuzných poměrech“. Po studiu na německé reálce pracoval od 2. 9. 1872 jako praktikant v knihkupectví A. Hynka. Fotografovat začal asi kol 1888. Jeho nejstarší snímek nalezneme ve Wirthově Zmizelé Praze (Vltava). Označení Foto Reach často nalezneme např. v Českém světě (zejména 1913). Koncem 19. stol. začal sbírat negativy a fotografie s pražskými náměty jiných autorů. Byl aktivním členem Společnosti přátel starožitností, pracoval v Klubu Za starou Prahu od jeho založení. Roku 1910 se osamostatnil a jako novinku uvedl do knihkupeckého prodeje snímky ze staré Prahy, čerpané ze svého archivu.
1919 získal knihkupeckou koncesi. Jeho antikvariát ve Skořepce 9 se specializoval na prodej pragensií, docházeli tam i mnohé umělecké osobnosti. Stal se vyhledávaným znalcem. Vedle obchodu a činnosti ve spolcích knihkupců, knihovníků a filatelistů občas také publikoval vlastní články s pragensistickou tematikou.
Vlastní a cizí snímky z původních desek a zejména kopií kopíroval a ofotografovával a distribuoval na fotografických pohlednicích i na větších formátech. Mnohé fotopohlednice konzervují staré záběry, jinak ztracené. 1925 vydal obchodní seznam 68 sérií fotopohlednic, sestavených podle tematické příbuznosti. Další seznam je v Nosovského Soupisu české literatury (Praha 1929). V jeho sériích jsou reprodukce snímků známých fotografů, dále záběry neznámých autorů i vlastní fotografie, které vykazují tematické a technické podobnosti. Na 7 000 kusů negativů z pozůstalosti je v AMP, pohlednice jsou hojně v různých sbírkách.
Odkazy: Soubory: Reachovo album elektrických a koňských drah v Praze; ..ghetta v Praze; .. kašen pražských; Karlův Týn; .. knihoven pražských; .. kostelů pražských; .. loubových domů v Praze; .. osvětlení pražského; .. paláců pražských; . . parníků pražských na výletě; Podskalí zmizelé a staré tamní lidové typy; .. portrétů hudebníků; .. portrétů pražských malířů; Pražské typy; ,, pražských bran; .. pražských domovních znamení; .. pražských kašen; .. pražských trhů; Sady a zahrady prařské; .. světlíků; .. varhan pražských kostelů.
Literatura (výběr): L. Nosovský: Soupis české literatury, Praha 1929; Prager Presse, 29. 1. 1933; Časopis čs. knihovníků, 1934, s. 49; Čs.knihkupec 1934, s.100-101; Čs.knihkupec 1935, s.387-388; Za starou Prahu, 1936, s.10; Z. Wirth: Stará Praha, Praha 1941; Věstník židovských náboženských obcí, 1949, s. 281; Fotografie z knihkupectví Zikmunda Reacha. Katalog V. Berková a A. Branald, MMP 1982; P. Scheufler: Zikmund Reach. Antique V, 1998, č.6, s. 28-29; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001; M. Juklová: Zikmund Reach, fotograf a sběratel. Bakalářská práce IVF, Opava 2002.

Zikmund Reach: Zikmund Reach: - "Noclehář na lavičce", ze souboru Pražské typy, kolem 1910, fotopohlednice

Fotografové od písmene

R