Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Richter, Julius

Životní data nejsou známa.
První stálý fotograf v prostoru Českého Švýcarska

Soudě podle dochované datované fotografie svůj zřejmě první fotoateliér otevřel v Teplicích v domě Apollo asi 1859. 21. 9. 1861 inzeroval Tetschner Anzeiger, že pojízdný fotograf Julius Richter z Teplic nabízí v Děčíně portrétování. Pokud v Děčíně setrval, byl by prvním stálým fotografem v prostoru Českého Švýcarska. 1863 a 1864 však opět inzeroval v Teplicích v Teplitz-Schönauer Anzeiger; 1864 měl zde ateliér v domě Malý Jindřich v čp. 242. Dle inzerátu z 9. 11. 1867 v Tetschner Anzeiger Julius Richter, fotograf v Děčíně s adresou Schiffgasse 166 (dnes Plavební ), nabízel portréty. Není úplně jisté, že se jednalo o stejného Julia Richtera jako z 1861, je to však velmi pravděpodobné. Každopádně se Julius Richter v Děčíně stal největším tamním fotografem vizitkové éry a kromě obligátních portrétů vytvářel i krajinářskou fotografii, omezenou však především na samotné město Děčín a jeho nejbližší okolí. 1877 spojil svůj fotoateliér poněkud netradičně s informační a zprostředkovací kanceláří.
Spoluautor: Petr Joza
Odkazy: Inzeráty:Tetschner Anzeiger 21. 9.1861, 9. 11. 1867; Teplitz-Schönauer Anzeiger 15. 5.1863, 24. 6.1864; P. Scheufler, P. Joza: České Švýcarsko na nejstaších fotografiích, Praha 2006.

Richter, Julius Richter, Julius - J. Richter: Nejstarší známý snímek skleníků na zámku Děčín, vizitka, kolem 1875. Roku 1852 zde poprvé v Evropě vykvetla vzácná Viktoria regia.

Fotografové od písmene

R