Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Rupp, Wilhelm

1821 Augsburg - 9. 8. 1893 München.

Nejúspěšnější fotograf v Praze na počátku vizitkové éry.

Wilhelm Johann Adam Rupp získal praxi údajně u F. Reutlingera v Paříži. 30. 7. 1857 otevřel s malířem miniatur Josefem Beklem v Praze na nábřeží čp. 334 fotoateliér, který je v adresáři na 1858 uváděn jako Rupp Wilhelm a Bekel. Vzájemné spojenectví netrvalo dlouho, protože další adresáře se o Beklovi, který Prahu 1859 opustil, nezmiňují. 28. 3. 1860 Rupp obdržel Měšťanské právo pražské a získal prestižní tituly. Vedle portrétů se zabýval jako jeden z prvních fotografováním Prahy a fotografiemi na keramice. Vedle jednotlivých pohledů většího formátu je známa také série vizitek (1865). Roku 1865 vydal knihu Die kleinen Leiden eines Photographen s podtitulem Aus Humphrey`s Journal of Photography. Brzy po 1865 z blíže neznámých důvodů z Prahy odešel. Jeho syn Wilhelm, narozený 1857 v Praze, byl chemigrafem a působil v Hesensku.


Odkazy: Die kleinen Leiden eines Photographen. Aus Humphrey`s Journal of Photography. W.Rupp, Prag 1865; Lumír, 1857, 30. 7. ; Photographische Correspondenz, 1865, č. 2 (překlad viz P. Scheufler: Pražské fotografické ateliéry 1839-1918, I. 1839-1889. Muzeum hl. m. Prahy, Praha 1987, s.37-38); A. Dufek: Časopis Photographische Correspondenz o českých fotografech. Bulletin MG 1987, č. 42, s. 84-88; a další.

Wilhelm Rupp: Újezdská brána v Praze, kolem 1859 Wilhelm Rupp: Újezdská brána v Praze, kolem 1859

Fotografové od písmene

R