Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Schrauber, Anton

Životní data neznáma, zemřel patrně 1920.
Malíř a nejvýznamnější fotograf ve Varnsdorfu v éře c. k. monarchie.

Počátek jeho fotografické aktivity nebyl přesně zjištěn, ale podle dochovaných vizitek byl zřejmě někdy polovině 70. let 19. století (podle A. Dufka již od 1857). V adresáři Varnsdorfu pro rok 1882 je poprvé veden jako fotograf (v čp. 1175), předchozí adresář (1873) jej ještě nezná a ani zmíněný dům ještě nestál. Na stejné adrese je Schrauber veden průběžně až do 1919. Je známa jeho filiálka v Rumburku. Inzeroval jako svou specialitu zvětšování až po životní velikost.
V ročence Warnsdorfer Bote pro rok 1920 (tištěna 1919) je ještě veden jako fotograf v čp. 1175, v následujícím roce (ročenka pro 1921, tištěna 1920) již na této adrese působil fotograf Alois Schutte, který byl zřejmě Schrauberův nástupce. Schrauberovy portréty upoutají perfektní technickou kvalitou a jistou honosností. "Jeho práce patří mezi nejkvalitnější a nejzajímavější ve sbírce MG, často díky půvabu naivity", napsal A. Dufek v cit. katalogu.
Odkazy: Adresáře Vardnsdorfu; Warnsdorfer Bote für Jahr 1920; J. Anděl, A. Dufek, P. Scheufler: Kouzlo staré fotografie, Moravská galerie, Brno 1978 (katalog výstavy)

Schrauber, Anton Schrauber, Anton - Anton Schrauber: Portrét děvčátek, kolem 1885, kabinetka