Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Seidel, Josef

2. 10. 1859 Líska (Hasel), nyní součást České Kamenice - 21. 10. 1935 Český Krumlov.

Nejznámnější fotografický kronikář Šumavy, po němž se zachovalo na 140 000 negativů, souvislá řada zakázkových knih a dům s ateliérem, který je u nás unikátní technickou památkou.
Pocházel z rodiny brusiče skla Josefa Seidela a Marie Anny, rozené Nietsche."Jako malíř skla a porcelánu" se vydal na vandr českými a rakouskými zeměmi, Uhry a Sedmihradskem, kde získal rozhodující fotografickou zkušenost u F. Veresse v Kolozsvári (nyní Cluj-Napoca) v roce 1880. Významná také byla jeho fotografická praxe u firmy Josefa Löwy ve Vídni. Od 1. srpna 1886 nastoupil v Českém Krumlově jako obchodvedoucí v ateliéru Gottharda Zimmera, který připadl po Zimmerově tragické smrti jeho manželce. Dle kupní smlouvy z 2. října 1901 Josef Seidel od Karoliny Zimmerové dům s ateliérem čp. 260 i s vybavením zakoupil. Seidelova fotografická živnost byla zapsána v živnostenském rejstříku 24. ledna 1893, právně tedy měl vlastní firmu od tohoto data.
Seidel hledal vedle portrétování ještě další oblasti fotografické práce, které by přinesly stálejší zisk, jenž by nebyl závislý na sezónní poptávce a místě ateliéru. Po roce 1901 se tak začal ve větší míře soustřeďovat na fotografování Šumavy. Rozvoji jeho podnikání velmi pomohl rozmach fotografické pohlednice. Jeho nejstarší záběry jsou také na vizitkách, kabinetkách, stereofotografiích i větších formátech a diapozitivech pro projekce. I v portrétní oblasti se snažil poskytovat méně obvyklé fotografické služby a tím se odlišit od konkurence. Jeho specialitou bylo ježdění za portréty po vesnicích, což mu umožnilo zachytit i rázovité venkovské postavy, které by jinak do kamenného ateliéru v Českém Krumlově nikdy nepřišly.
Po svém osamostatnění založil Seidel nakladatelství pojmenované "Böhmerwaldverlag J. Seidel", kde svých záběrů Šumavy, českokrumlovska a Novohradských hor využíval zejména pro pohlednice, které se staly základem ekonomického vzestupu a věhlasu jeho firmy. Přibývalo také portrétních zakázek, což se dá dobře sledovat ze zakázkových knih, které se dochovaly v souvislé řadě 31 exemplářů od roku 1884 do 1953, což je ve fotografii v českých zemích unikátní případ.
Přibývající aktivity vedly k rozšíření firmy a vybudování nového ateliéru v roce 1905, který je v současné době ojedinělou technickou památkou. V době výstavby ateliéru si Josef Seidel zakoupil ke svým cestám na Šumavu motocykl Laurin & Klement. Stal se věhlasnou postavou, která zaujala i svými politickými aktivitami v sociálně demokratickém duchu. Byl dokonce označen "za prvního dělnického vůdce na českokrumlovsku". V dubnu 1908 absolvoval v Mnichově na Lehr - und Versuchsanstalt für Photographie... v oddělení fotografie mistrovský kurz. Na stejné škole předtím studoval František Drtikol. Kolem roku 1910 vzrostla produkce Seidelova vydavatelství natolik, že majitel vydal soupis svých motivů pod názvem Katalog charakteristischer Ansichten aus dem Böhmerwalde und dem angehörigen oberösterreichischem und bayerischem Grenzgebirge. V téže době se zabýval rovněž barevnou fotografií. Vedle autochromu experimentoval také s přístrojem pro trojbarevnou fotografii. Patří k vůbec prvním profesionálním fotografům u nás, kteří techniky autochromu použili k vydávání barevných pohlednic. 21. 5. 1908 se narodil syn František, který pokračoval v otcových stopách.
Odkazy (výběr): Katalog charakteristischer Ansichten aus dem Böhmerwalde und dem angehörigen oberösterreichischem und bayerischem Grenzgebirge, asi 1910; Jahrbuch Lehr - und Versuchsanstalt für Photographie, Chemigraphie, Lichtdruck und Gravüre, München 1908; I. Jordan: Photographie im Böhmerwald 1880 - 1940, Steyer 1984; P. Scheufler: Příběh fotografa. Lidové noviny, 1992, 11. 12; V. Starý: Stará Šumava. Vimperk 1991; Český Krumlov na starých pohlednicích. Muzeum Český Krumlov, 1992; P. Scheufler: Josef Seidel An V, 1998, č.12, s. 28-29; Galerie; Šumava; Jižní Čechy známé i zapomenuté. Katalog TAMTAM, České Budějovice 2005; http://www.ckrumlov.info/php/projekty/seidel/; Theresia Langer: Historische Fotografie: Probleme der Materialerfassung und Auswertung am Beispiel der Fotografen Franz Seidel... Diplomová práce, Universität Passau 2006; Elisabeth Very Rathenböck: Josef Seidel und sein Werk: Das Gedächtnis des Böhmerwalds. In: Das fotografische Gedächtnis (Soubor textů uspořádal Fritz Fellner), Mühlviertler Schlossmuseum, Freistadt 2007;

Více ke stažení  VIZ:

Josef Seidel na motocyklu. Josef Seidel na motocyklu. - Repro z publikace I. Jordan, s. 32.