Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Seik, Alexander

16. 9. 1824 Mirotice u Písku - 2.10. 1905 Tábor

Malíř autodidakt, jeden z prvních fotografů mimo velká města, starosta Tábora.

Zabýval se malováním podobizen, fotografickou živnost započal 1.6. 1855 v Mladé Vožici. 1857 se přestěhoval do Tábora, kde měl fotoateliér v čp. 516. K jeho nejstarším dochovaným snímkům patří dvojice portrétů manželů Sedláčkových na kolorovaném slaném papíru z 1858. 1860 prodal městu pohled, který je nejstarším doloženým snímkem Tábora. Jeho specialitou byly chromofotografie, jejichž kvalitu 1865 několikrát chválil týdeník Tábor. Od 1869 inzeroval také zhotovování fotoplastografií a snímků na porcelánu a špercích. 1869 se Jakub Husník zmiňoval, že Seik zdokonalil fotografii na porcelánu. Úspěšnost ateliéru vedla ke společenskému vzestupu; 1870 se stal členem obecního zastupitelstva, 1873 městské rady. Od 1872 byl členem Fotografické společnosti ve Vídni. 1889-1899 byl starostou Tábora. Náročná veřejná práce byla zřejmě důvodem, proč se 1. 4. 1878 spojil s Ignácem Josefem Schächtlem, který v Táboře zahájil svou fotografickou činnost jako druhý stálý fotograf ve městě dva roky předtím. V táborských novinách Český jih se poté několikrát uveřejňoval inzerát, který o spojení obou ateliérů informoval veřejnost. Společné hospodaření obou fotografů patrně skončilo 1886, neboť v Průvodci Táborem inzerovali oba fotografové již zase každý zvlášť. Jeho fotografická aktivita v té době ustupovala zájmu o veřejnou činnost. Vedle množství portrétů jsou jeho jedinými dochovanými většími celky snímky pruských vojáků z války 1866 a album ostrostřelců z 1869.


Odkazy: Inzeráty viz: Tábor 1865 (např. 24. 6.), Český jih 1878 (např. 5. 4.), Průvodce Táborem 1886; Český jih 1905, č. 40 (nekrolog); J. Kořalka: Vznik táborského muzea roku 1878. In: Tábor. Tábor 1978; P. Scheufler: Jižní Čechy objektivem tří generací. České Budějovice 1989; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů. Grda, Praha 2001; Výstava Alexander Seik, Ignác Šechtl, první fotografové v Táboře (ke 100. výročí úmrtí A. Seika). Muzeum fotografie Šechtl a Voseček, podzim 2005. Další info a snímky na http://sechtl-vosecek.ucw.cz.

A. Seik - Autoportrét jako ostrostřelce, vizitka A. Seik - Autoportrét jako ostrostřelce, vizitka