Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Seitz, August

1832 - 22. 2. 1881 Třebíč.

Fotograf se zaměřením na portrét.

Fotografickou činnost započal zřejmě ve Znojmě, jak dokládají dochované signované snímky. Nejpozději od roku 1873 převzal fotografický ateliér v Třebíči po zemřelém fotografovi Františku Knausovi. Z jeho díla do současnosti je známo jen několik desítek vizitek, které zachycují hlavně místní osobnosti. V dobovém kontextu ojedinělý je exteriérový snímek dětí z rodiny Waldstein-Wartenberg, která vlastnila třebíčský velkostatek. Dosud byl nalezen jen jediný signovaný Seitzův místopisný snímek, zachycující panskou pilu v Balinách u Velkého Meziříčí. Je však pravděpodobné, že Seitz je autorem nesignovaných snímků Třebíče po požáru v roce 1873. V knize zemřelých je jako příčina smrti uvedena otrava arzenikem vinou vlastní neopatrnosti.
Odkaz: M. Maloušek, F. Gregor: Třebíč ve staré fotografii, Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005.
Autoři medailonku: F. Gregor, M. Maloušek