Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Stašek, Florus Ignác

27. 11. 1782 Vyškov - 1. 5. 1862 Litomyšl.
Fyzik a astronom, piarista, průkopník vynálezu z první generace fotografů-vědců, autor nejstarší české dochované fotografie.

Po studiích zakončených doktorátem vyučoval matematiku a fyziku v Mikulově, od 1812 v Litomyšli. Do piaristického řádu vstoupil 1799. V letech 1813-16 a 1820-49 byl prefektem gymnasia v Litomyšli, 1815-17 vicerektorem koleje, 1817-19 vicedirektorem gymnasia a od 1817 byl 39 let rektorem koleje a ředitelem hlavní školy. Své pedagogické působení na gymnasiu ukončil 1857. Jeho pedagogická činnost měla širší rozměr a byla velkým přínosem pro kulturní život Litomyšle a rozvoj tamních škol. Byl autorem řady astronomických spisů. Jeho fyzikální kabinet se považoval za jeden z nejlépe vybavených v celé monarchii.
1837 jej navštívil mj. Jozef Maxmilián Petzval. 1.6. 1840 Andreas v. Ettingshausen přivezl Staškovi daguerrotypický přístroj a seznámil jej s jeho obsluhou. (Přístroj je nyní v Národním technickém muzeu). Působení Ettingshausena v Litomyšli je popsáno v kronice piaristické koleje a z ní také vyplývá, že 2. 6. 1840 společně daguerrotypovali. Následně sám Stašek pořídil snímek pošty v Litomyšli, která se považuje za nejstarší českou dochovanou fotografii. Později zhotovil další snímky města a mikrodaguerrotypii řezu stonkem rostliny, jednu z nejstarších mikrofotografií na světě, uloženou dnes v Národním technickém muzeu. Formát a tvar dochovaných nenaexponovaných desek nasvědčují tomu, že kromě dřevěného přístroje pracoval i s celokovovou Voigtländrovou komorou zařízenou na okrouhlé daguerrotypické desky. Podobně jako Bedřicha Franze v Brně jej nový vynález zajímal jako vědce a učitele nikoli z hlediska komerčního využití, ale z hlediska hodnot, které může přinést v duchovní rovině, jako prostředek rozšíření lidského poznání.
Odkazy: L: P.V.Dvorský: Nástin životopisu silozpytce dra Staška. Živa.10.1862, s.287-88; K. Welz: Vzpomínky fotografa amateura. FO II, 1894, s. 68-70, 86-89, 107-110; 1939; Skopec s. 63-64; K. Veselík: Fotografové v Litomyšli v 19. století. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky. 2. 1967; K. M. Paspa: Profesoři Dr. A. von Ettingshausen a Dr. J. M. Petzval v Litomyšli a v Praze 1837. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky. 11. 1970; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001.

Stašek, Florus Ignác Stašek, Florus Ignác - Vyvolávací skříňka a fotopřístroj M. Ecklinga používaný Staškem, 1840 (Národní technické muzeum v Praze)