Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Střemcha, Bohumil

21. 5. 1878 Wien - 4. 6. 1966 Praha.
Významný amatérský fotograf všedního dne počátku 20. století.

Pocházel z rodiny vrchního inspektora a přednosty dílen Rakouské severozápadní dráhy. Po studiích na technice ve Vídni usiloval zřejmě o profesionální fotografickou dráhu. Jeho nejstarší dochované záběry pocházejí z Alp z doby kolem 1900. Při fotografování pouličních výjevů z Vídně a rakouských měst projevoval podivuhodný smysl pro zachycování každodennosti. Obdobný přístup zaujal i při záběrech na formát 9 x 12 cm měst v Čechách, kde žil patrně od 1905. Nejstarší snímky z českých měst  pocházejí z Teplic a Bíliny, pozdější jsou z Nymburka, Poděbrad a Prahy, kde žil od 1907. Rád fotografoval i výlety do pražského okolí. Za 1. světové války bojoval jako důstojník. Sporadicky fotografoval ještě ve 20. letech, kdy jej však zaujala jiná témata, mj. obhajování pravosti Rukopisů. Těžiště jeho díla je do 1914. Fotografoval spontánně,  záběry nikdy nearanžoval, naopak někdy vyčkával, až vhodné seskupení osob umocní obsahový dojem snímku. Měl podivuhodný smysl pro fotografické vidění kontrastů života ulice, což činí jeho dílo mezi soudobými českými fotoamatéry mimořádným. Část archívu pražských negativů je v Muzeu hl. m. Prahy, část v soukromých rukou, kde jsou i některé dochované pozitivy.
Odkazy: P. Scheufler: Fotografické album Čech, Praha 1898; P. Scheufler: Galerie c.k. fotografů, Praha 2001; P. Scheufler: Praha 1848-1914. Praha 2004; Zapomenutá Praha. Výstava, Clam-Gallasův palác 2006.

Bohumil Střemcha: Bohumil Střemcha: - Prodavač zápalek na Karlově mostě, kolem 1907