Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Vejnar, Josef

5. 12. 1867 Víchová nad Jizerou - 19. 1. 1934. Jilemnice
Lékař, fotoamatér, milovník Krkonoš
Pocházel z rodiny rolníka, vystudoval gymnazium v Novém Bydžově a lékařskou fakultu v Praze. Od 1894 působil jako lékař v Jilemnici, kde se posléze stal primářem tamní okresní nemocnice. Významně se zapojil do společenského života, stál ve vedení nebo byl členem mnoha spolků, včetně Českého krkonošského spolku Ski v Jilemnici. Fotografoval i první mezinárodní závody na lyžích v českých zemích 21. 2. 1897. Patrně v Klubu českých turistů, jehož byl členem od 1894, se seznámil s Janem Bucharem, který využíval Vejnarovy snímky při svých přednáškách sloužících k propagací Krkonoš. K tomu účelu byly snímky, vytvářené od poloviny 90. let, uzpůsobovány k projekci na čtvercový formát a často také jako diapozitiv kolorovány. Dle publikace uvedené v Odkazu se poprvé objevuje zmínka o Vejnarových projekcích světelných obrazů 1904. Jeho fotografická aktivita svou četností vrcholí počátkem 20. století; jsou však známy snímky pozdější. Diapozitivy plasticky zachycující všechny podstatné aspekty života v Krkonoších kolem 1900 jsou uloženy v Krkonošském muzeu v Jilemnici.
Odkaz: Jan Luštinec, Roman Karpaš: Krkonoše pohledem Jana Buchara a Josefa Vejnara. Nakladatelství RK, Liberec 2002.

Vejnar, Josef Vejnar, Josef - Výroční trh na náměstí v Jilemnici, 1897. Kolorovaný diapozitiv ze sbírky Krkonošského muzea v Jilemnici.

Fotografové od písmene

V