Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Antonín Markl :

Fotografie nynější doby na základě vědy a zkušenosti založená.

Alois Kreidl, Praha 1863

Z hlediska národních dějin fotografie je vydání první fotografické příručky v české řeči od Antonína Markla 1863 významným činem, který příznačně  zároveň zapadá do celkové atmosféry doby s její emancipační  aktivitou. Na trh, kde již bylo k dispozici několik příruček v německém jazyce včetně jedné vydané v Praze, uvedl Markl práci v rodné řeči popularizující fotografii v širokých vrstvách. Marklův spis překračuje rámec pouhé příručky, neboť se pouští i do úvah o společenských a estetických aspektech fotografie.

Rozbor Marklovy knihy provedl Jaroslav  Anděl ve stati Poznámky k historii fotografie.Fotografie 1974, č. 4.

Text je ke stažení zdeVazba knihy A. Markla z roku 1863 Vazba knihy A. Markla z roku 1863 - Knihovna Pavla Scheuflera

Knihy vydané v roce

1863