Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Vojtěch Šafařík :

O fotografii na suchých deskách.

Zvláštní otisk Chemických listů, Praha 1876

První české vědecké pojednání o fotografii, v němž byly vysvětleny fyzikálně-chemické základy užívaných fotografických procesů.
Ve studii vědecky, jasně a přehledně Šafařík popsal celý komplikovaný mokrý kolódiový proces. Objasnil například,  proč zcitlivěná kolódiová vrstva dosušením ztrácí svou citlivost, roztřídil  ochranné látky, jimiž je možné chránit kolódiovou vrstvu před následky úplného seschnutí,  při  popisu deseti skupin suchých kolódiových desek přihlížel také k jejich způsobilosti pro vědeckou fotografii. I když neměl ještě k dispozici metodu k objektivnímu  hodnocení citlivosti  fotografických desek,  zařadil na základě svých podrobných záznamů  zkoumané modifikace suchých desek podle jejich praktické citlivosti. Z jeho pokusů  vyplynulo, že mokrý kolódiový proces byl shledán  minimálně čtyřnásobně, někdy až dvacetinásobně citlivější než suché kolodiové dcesky, což také vysvětluje, proč si mokrý proces tak dlouho udržel svou převahu. Šafařík nicméně poukázal na možnost zvýšení citlivosti předsvětlením desky. Jasnozřivě propagoval malý formát  negativů.

Text je ke stažení zde

Knihy vydané v roce

1876

  • Vojtěch Šafařík :