Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Bufka, V. J.:

Stručný návod k nejdůležitějším pracím s deskami fotografickými a vyvolacími papíry.

I. vyd. F. Weinfurter Praha 1910

( II. vyd. tamtéž 1913)