Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Teissler, V. :

Fotografický objektiv.

Fotografický obzor, Praha 1912

Knihy vydané v roce

1912