Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Špriňar, J. :

Kompendium praktické fotografie pro amatéry.

Fotografický obzor, Praha 1908 (1. vydání)

(2. vydání: Josef Rašín, Praha 1913 )

Knihy vydané v roce

1913