Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Petrák, J. :

Pokus o stručnou nauku obchodně fotografickou.

Praha 1914

Knihy vydané v roce

1914