Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Novák, V. :

O diapozitivu.

Příroda a škola, Mor. Ostrava 1914

Knihy vydané v roce

1914