20.01.2006 - E-lerning Dějiny fotografie na Západočeské univerzitě v Plzni.

P. Scheufler odevzdal kompletní podklady pro tvorbu e-lerningu Dějin fotografie do roku 1918 pro studenty Západočeské univerzity v Plzni. Jde o první využití internetové formy výuky v tomto oboru u nás.

Vyberte rok

Události roku

2006