01.02.2006 - Zakončení 1. kompletního kurzu Nové školy digitální fotografie v Centru FotoSkoda.

Vyhodnocením zkušebního testu a předáním absolvenského a rekvalifikačního certifikátu skončil kurz Pokročilí II. Nové školy digitální fotografie.

Absolventi po tři semestry poznávali nejrůznější formy technické a tvůrčí stránky digitální fotografie. Absolvovali také dva (nepovinné) workshopy. Na kurzu Pokročilí II. vystupovali se svými prezentacemi různé významné osobnosti současné fotografie (mj. Miroslav Vojtěchovský, Josef Ptáček, Karel Cudlín, Roman Sejkot, Roman Dietrich...).

Lektor při hodině Lektor při hodině

Vyberte rok

Události roku

2006