11.06.2010 - Nejstarší fotografický portrét u nás

Na Státním zámku Velké Březno se uskutečnila tisková konference, na které byl představen daguerrotypický portrét hraběte Karla Chotka s rodinou. Podle deníkových záznamů lze usoudit, že snímek byl pořízen na podzim roku 1839 v Mnichově, patrně 4. listopadu. Nedávno objevený snímek je tak nejstarším fotografickým portrétem uchovávaným v českých sbírkách.

Kdo byl autorem unikátního snímku není zcela zřejmé. Vyloučit nelze autorství Carl Augusta Steinheila, jehož daguerrotypie byly tehdy v Mnichově vystavovány, přičemž o návštěvě jejich výstavy se v deníku dne 23. října přímo psalo.

Podrobnosti VIZ

Reprodukce daguerrotypie, kterou pořídil Karel Maria Chotek v 90. letech 19. století. Reprodukce daguerrotypie, kterou pořídil Karel Maria Chotek v 90. letech 19. století.